عیسی طهماسبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عیسی طهماسبی

محل سکونت: کرمان - شهربابک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرگارگر شرکت پرتو گاز 1391/4 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کارشناسی – معدل: 14.65
بعثت 1385 - 1391