نسترن طالب لو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسترن طالب لو

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت جذب ستاره 1393/11 - 1393/12
کارشناس صدور نمایندگی بیمه ایران 1389/6 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت
– کارشناسی – معدل: 17.00
رباط کریم 1389 - 1393