محمدرضا هوشمند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا هوشمند

محل سکونت: فارس - جهرم

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.34
شهید باهنر 1386 - 1391