فرنوش زندی نوا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرنوش زندی نوا

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز شرکت پاک آرا 1392/8 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.80
آزاد 1389 - 1393