سپیده کردستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سپیده کردستانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پروزه خودروی سوپرمایلج 1387/4 - 1388/6
مشاوره شرکت لبن پارس 1389/8 - 1390/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.80
صنعتی امیر کبیر 1391 - 1393
مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.70
صنعتی اصفهان 1386 - 1390