میثم حبیبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم حبیبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بخش تحقیق و توسعه شرکت داروسازی ایران دارو ایران دارو 1390/3 - 1391/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.63
خوارزمی 1391 - 1393