ایین شهواری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایین شهواری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش، کارشناس خرید و تدارکات،کارشناس مالی بهسان کار شیمی 1393/7 - 1394/10