محبوبه نیک دانش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه نیک دانش

محل سکونت: تهران - رباط کریم

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی آموزشگاه ثمین 1386/6 - 1388/6
حسابدار شرکت جام گستر 1387/6 - 1390/1
حسابدار شرکت پارس کرنت 1392/1 - 1392/12
مسئول آموزش شرکت همیار سیستم رباط 1391/1 - 1391/12
حسابدر شرکت صدرا چوب 1393/1 - 1393/7