محمد محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر عامل توسعه و تجارت بین المللی صبا 1391/4 - 1392/6
مدیر مالی و اداری تامین مواد اولیه فولاد صبانور 1387/10 - 1391/4
مدیر مالی اینده سازان فولاد البرز 1387/10 - 1391/4
مدیر مالی و اداری فجر اصناف 1385/4 - 1387/10
مدیر مالی بازرگانی آرتمیس 1392/7 - 1393/9
مدیر مالی و اداری همند نیرو گسیل 1393/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی محض
– کارشناسی – معدل: 12.00
پیام نور 1374 - 1380