حجت اسماعیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حجت اسماعیلی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی ریز پردازان 1387/12 - 1388/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.16
دانشگاه 1387 - 1392