حمیدرضا پورابراهیم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا پورابراهیم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 15.52
سمنان 1389 - 1393
مهندسی صنایع مهندسی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
خاتم 1393 - 1395