امیرحسین اذانچیلر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین اذانچیلر

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی صنعتی مکانیک
– کاردانی – معدل: 14.50
محمدباقر ساری 1386 - 1388
نقشه کشی صنعتی مکانیک
– کارشناسی – معدل: 15.50
ماشین سازی تبریز 1389 - 1391