جواد شیرازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد شیرازی

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: مرد