محمد ملکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد ملکی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه کارگاه بانک سینا 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.48
دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مراغه 1389 - 1391
عمران کارهای عمومی ساختمان
– کاردانی – معدل: 15.24
آموزشکده فنی شماره یک 1386 - 1388
عمران
– دیپلم – معدل: 14.00
1382 - 1384