سارا مصلحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا مصلحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن