رسول دیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول دیانی

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده کاشی مرجان 1385/5 - 1386/5
راننده بخش خصوصی 1386/8 - 1392/12