امیدرضا دولت خواه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیدرضا دولت خواه

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه فلق 1389 - 1394