کمال بیگ زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کمال بیگ زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مالی موسسه بازرگانی تامین اقلام مصرفی ناجا 1387/4 - 1394/6
مدیر مالی صندوق تسهیلات ازدواج 1387/4 - 1394/6
مدیر مالی صندوق تسهیلات خودرویی ناجا 1387/4 - 1394/6
مسول انبار شرکت پوشش لوله ماهشهر 1385/3 - 1385/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
قم 1392 - 1392