علیرضا غفوری نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا غفوری نژاد

محل سکونت: قزوین - شهر صنعتی البرز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور نفیس نخ 1391/5 - 1393/6
سرشیف نخ البرز 1394/6 - 1394/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع نساجی تکنولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.00
شهید چمران 1392 - 1394