حمیدرضا صادقی حجت ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا صادقی حجت ابادی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست سالن شرکت کاشی کویر 1390/3 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 13.96
آزاد بافق 1384 - 1388