مهدی شکیبا اصل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی شکیبا اصل

محل سکونت: فارس - جهرم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
امور قراردادها و صورت وضعیت مهندسی خلیج فارس 1389/12 - 1392/3
مترور و امور قراردادها و صورت وضعیت مهندسی صافات-کارگاه امام علی 1392/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 13.84
آزاد 1386 - 1389