آتنا عالمزاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: آتنا عالمزاد

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند فنی شرکت خانه سوله 1387/10 -