مینا هنردار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا هنردار

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زن