امیرحسین فرهادخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین فرهادخانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح و برنامه نویس وب سایت تهران موکت 1393/9 - 1393/10
طراح و برنامه نویس وب سایت کاغذ دیواری نیوارت 1393/5 - 1393/5
طراح و برنامه نویس وب سایت پخش لوازم ارایش افسول 1393/10 - 1393/10