مریم پهلوانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم پهلوانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابداری پتروشیمی 1390/8 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جغرافیا ژئو
– کارشناسی – معدل: 14.05
آزاد یادگار امام 1380 - 1385