زاهده جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زاهده جعفری

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه ریزی تولید دیرند کیمیا 1389/10 - 1390/10