معصومه فتحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه فتحی

محل سکونت: قزوین - محمدیه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 16.00
سهروردی 1392 - 1394