حسین ملک محمد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین ملک محمد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع راه آهن
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علم و صنعت تهران 1394 - 1394