بابک ملاکاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بابک ملاکاظمی

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباسسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس صورت وضعیت-کارشناس اجرا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا 1383/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.04
آزاد شاهرود 1385 - 1388