سیاوش برزو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیاوش برزو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران کارهای عمومی ساختمان
– کاردانی – معدل: 15.00
دانشگاه طبری بابل 1387 - 1389
عمران تکنولوژی عمران-عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
دانشگاه ازاد نور 1389 - 1392
عمران سازه های هیدرولیکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه ازاد بین المللی کیش 1392 - 1394