اگبر عبدالهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اگبر عبدالهی

محل سکونت: آذربایجان غربی - خوى