عماد حسین نژاد کیوانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عماد حسین نژاد کیوانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داخلی هوش سیستم گیل 1393/4 - 1393/9
سرپرست تولید داروپوش 1392/11 - 1393/4
سرپرست آموزشگاه حکمت 1391/2 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کارشناسی – معدل: 17.33
واحد محلات 1388 - 1390