مهدی ناوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی ناوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس حسابداری-رئیس اداره بودجه -مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 1378/7 - 1391/12
مدیر مالی شرکت پتروشیمی ایلام 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
آزاد 1390 - 1393