زهرا مهدوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا مهدوی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
امار آمار ریاضی
– کارشناسی – معدل: 16.99
گیلان 1388 - 1391