علی اصغر نظام ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اصغر نظام ابادی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مرد