بابک قلیزاده تبریزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بابک قلیزاده تبریزی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد




سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مهدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 13.32
آزاد خلخال 1384 - 1388