فاطمه ادیب تنها

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه ادیب تنها

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری علمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.01
ازاد زنجان 1388 - 1391
ریاضی محض
– کاردانی – معدل: 13.17
ازاد زنجان 1384 - 1386