روزبه اقدسی زاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روزبه اقدسی زاد

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد