قدرت پالوانه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: قدرت پالوانه

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مرد