مرضیه رستگاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه رستگاری

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک گرافیک
– کارشناسی – معدل: 18.80
سپهر اصفهان 1391 - 1393