حسین رستم نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین رستم نیا

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فرمانده آتش نشانی 1387/5 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آتششانی ایمنی
– کارشناسی – معدل: 16.00
شهرداری 1389 - 1393