فاطمه یعقوب زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه یعقوب زاده

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری مسکن سازان ابادگرتوس 1387/9 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.07
پیام نور 1381 - 1386