علی فتحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی فتحی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرمالی حوله لاله 1370/5 - 1384/7
مدیرتصفیه حوله لاله 1385/2 - 1389/6
مدیرمالی شرکت آذرآوند 1389/6 - 1393/1
مدیرمالی واقتصادی شرکت ارس پر بنیس 1393/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 12.00
آزادتبریز 1372 - 1376