امین مهربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین مهربانی

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
سخت افزار کامپیوتر
– کاردانی – معدل: 14.76
علمی کاربردی 1388 - 1392