میثم شگورثانوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم شگورثانوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول کارگاه مجری حقیق 1391/1 - 1392/10
مسول کارگاه مجری حقیقی 1392/11 - 1393/3
کارآموو. مقاوم سازان اسیا 1393/4 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.50
ازاد تهران 1389 - 1394