عباسعلی رضامند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباسعلی رضامند

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد