محمد جلولی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جلولی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس برق-ریزمتره شرکت هنزا 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق انتقال توزیع
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد 1387 - 1390