ساناز رجبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز رجبی

محل سکونت: فارس - فیروزآباد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 17.23
دانشگاه فنی و حرفه ای دختران اهوار 1390 - 1392
صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی
– کاردانی – معدل: 16.79
دانشگاه فنی و حرفه ای دختران شاهرود 1388 - 1390