سید ضیا سید حسینی چایجانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید ضیا سید حسینی چایجانی

محل سکونت: مرکزی - ساوه

جنسیت: مرد



سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست امور زیسنت محیطی شركت عاليفرد(سن ايچ) 1388/4 - 1394/2
سرپرست اداری شركت عاليفرد 1389/1 - 1392/12
معاونت تولید پارس شير 1381/4 - 1388/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهنئسی منابع طبیعی محیط زیست
– کارشناسی – معدل: 13.78
بندرعباس 1373 - 1377