میم عابدینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میم عابدینی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن